Aktualne komunikaty spółki


Plan połączenia spółek FAURECIA GORZÓW S.A. oraz FAURECIA LEGNICA DECORATIONS S.A.

Zarządy spółek „FAURECIA GORZÓW” S.A. oraz FAURECIA LEGNICA DECORATIONS S.A. niniejszym na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych publikują na swoich stornach internetowych plan połączenia przyjęty w dniu 26.01.2024 r. wraz z załącznikami.

Plan Połączenia Faurecia Gorzów SA oraz Faurecia Legnica Decorations SA uzg. dnia 26.01.2024

Zapytanie Ofertowe nr 1/2023

Rozstrzygnięte: 

Informujemy, iż Postępowanie Ofertowe nr 1/2023 wygrała firma:

SNEF Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4

z ceną oferty netto: 88 000 €.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W związku z realizacją projektu pn. „Inteligentna fabryka Faurecia Gorzów” ” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, Spółka Faurecia Gorzów S.A. , ogłasza postępowanie na integrację robota w przestrzeni załadunku do lakierni wraz z dejonizacją części, sprzężenie pracy robota w załadunku z taktem linii lakierni, zabudowanie przestrzeni roboczej dla robota, w pełni zgodne z wymogami bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje dot. Postępowania ofertowego znajdują się pod linkiem ZAPYTANIE OFERTOWE

Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, znajduje się pod linkiem FORMULARZ OFERTY

Specyfikacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, znajduje się pod linkiem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

link: ZAPYTANIE OFERTOWE

link: FORMULARZ OFERTY

LINK: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z z p. Dorotą Bujak pod adresem dorota.bujak@forvia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Zapytanie Ofertowe nr 2/2024

W związku z realizacją projektu pn. „Inteligentna fabryka Faurecia Gorzów” ” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, Spółka Faurecia Gorzów S.A. , ogłasza postępowanie na automatyczną stację klejenia, klejenie za pomocą robota z zastosowaniem systemu wizyjnego i identyfikacji części.

Szczegółowe informacje dot. Postępowania ofertowego znajdują się pod linkiem ZAPYTANIE OFERTOWE

Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, znajduje się pod linkiem FORMULARZ OFERTY

Specyfikacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, znajduje się pod linkiem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

link: ZAPYTANIE OFERTOWE

link: FORMULARZ OFERTY

LINK: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Dorotą Bujak pod adresem dorota.bujak@forvia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i wzięcia udziału w konkursie ofert.